Menu

هشدار به اروپا درباره عواقب پناه دادن به گروهک‌های تروریستی ضدایرانی | میزان

هشدار به اروپا درباره عواقب پناه دادن به گروهک‌های تروریستی ضدایرانی | میزان
میزان

سخنگوی وزارت خارجه درباره تحرک آزادانه گروه‌های تروریستی ضد ایرانی در کشورهای اروپایی گفت: به اروپا با اشاره به عملکرد این گروه‌ها هشدار داده‌ایم که کمک به آن‌ها حتی می‌تواند خطراتی را متوجه مردم این کشور‌ها کند.