Menu

سقوط یک فروند بالگرد در استان فارس تکذیب شد | میزان

سقوط یک فروند بالگرد در استان فارس تکذیب شد | میزان
میزان

استاندار فارس شایعه سقوط یک فروند بالگرد در این استان (بین مرودشت و شیراز) را تکذیب کرد.