Menu

تمدید مهلت ارسال چکیده های تفصیلی به همایش بازخوانی اندیشه ‏های استاد کاتوزیان | ایسنا

تمدید مهلت ارسال چکیده های تفصیلی به همایش بازخوانی اندیشه ‏های استاد کاتوزیان | ایسنا
ایسنا

معاونت حقوقی رئیس جمهور از تمدید مهلت ارسال چکیده های تفصیلی همایش ملی بازخوانی اندیشه های استاد کاتوزیان خبر داد.

به گزارش ایسنا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: 

معاونت حقوقی رییس جمهور ی نسب به  برگزاری  «همایش ملی برای بزرگداشت و بازخوانی اندیشه ‏های استاد امیر ناصرکاتوزیان در حقوق عمومی» همت گمارده است؛ تا از این رهگذر ابعاد اندیشه های ایشان در زمینه بنیان ها و سایر عرصه های حقوق عمومی مورد واکاوی قرار گیرد. بدیهی است که، این شناخت می تواند در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم سازی حقوقی، تضمین حق ها و آزادی های شهروندان و حکمرانی حقوق اثر بخش و کارآمد نقش آفرین باشد.

با توجه به استقبال اساتید و دانشجویان محترم و همچنین درخواست تمدید مهلت ارسال چکیده های تفصیلی، دبیرخانه همایش،  مهلت ارسال چکیده های تفصیلی همایش ملی بازخوانی اندیشه های استاد امیر ناصرکاتوزیان در حقوق عمومی را تا تاریخ 1399/04/31 تمدید کرد.