Menu

یادداشت| 1400 سال بعد | فارس

یادداشت| 1400 سال بعد | فارس
فارس نیوز

1400سال جلو بیایید؛ عده ای از بزرگان سابق انقلاب سالهاست که نه تنها ولی زمان را رها کرده اند بلکه در جبهه مقابل آب به آسیاب دشمن می ریزند فریادهای رهبری را برای مقابله با فساد فرهنگی و اقتصادی و اصلاح امور نمی شنوند و حال که هم حزبی های پیر و خسته شان وضعیت اقتصاد و فرهنگ کشور را به اینجا کشیده اند فریاد بر سر رهبر می زنند.

خبرگزاری فارس ـ یادداشت میهمان؛ حجت الاسلام سید جعفر ساجدی: در جنگ صفین عده ای از بزرگان لشکر امیرالمومنین فرمان ولی خود مبنی بر جنگ با ام الفساد معاویه را نشنیدند و او را به حکمیت وادار کردند بعد که شد آنچه نباید می شد همانها بر سر علی داد زدند که تو کافری که حکمیت را پذیرفتی.

در زمان امام حسن عده ای از بزرگان شیعه در مقابل نصرت خواهی امام  برای جنگ با معاویه او را تنها گذاردند و بعد پناهندگی سرداران لشگر امام حسن به معاویه همانها بر سر امام فریاد زدند که ای مذل المومنین چرا جامعه مومنان را تحویل معاویه دادی؟

1400سال جلو بیایید؛ عده ای از بزرگان سابق انقلاب سالهاست که نه تنها ولی زمان را رها کرده اند بلکه در جبهه مقابل آب به آسیاب دشمن می ریزند و  با هم پیاله های خود پازل فرهنگی اقتصادی دشمن را کامل می کنند و فریادهای رهبری را برای مقابله با فساد فرهنگی و اقتصادی و اصلاح امور نمی شنوند و حال که هم حزبی های پیر و خسته شان وضعیت اقتصاد و فرهنگ کشور را به اینجا کشیده اند فریاد بر سر رهبر می زنند.

آقای خویینی ها! به گوش باشید به قول حضرت روح الله، شیعیان در زمان ما از  زمان پیامبر و امیر المومنین بهتر و آگاه تر هستند و به قول حضرت سید علی اگر قرار باشد تاریخ تکرار شود این بار صلح امام حسن تکرار نخواهد شد بلکه حسین گونه در مقابل مفسدان داخلی و خارجی قیام خواهیم کرد.

ما شیعیان اسلام ناب محمدی علت اصلی وجود مشکلات کنونی کشور  را عمل نکردن به دستورات رهبری و مخالفت با آنها توسط شما و همفکران غرب زده شما می دانیم. ولی در عین حال به آینده ای که در آن، ارکان انقلاب به دست جوانان حزب اللهی فتح و اداره خواهد شد امید داریم و فقط در این فضاست که تحت راهبری رهبری معظم می توانیم دست دشمنان و منحرفین و از کار افتاده ها را قطع کنیم و شرایط رشد و رفاه مردم و آمادگی برای ظهور منجی عجل لله تعالی فرجه الشریف را فراهم کنیم