۱۵ تیر؛ نشست ویژه کمیسیون عمران با وزیر راه درباره وضعیت مسکن | میزان