Menu

چه چیزی مانع همکاری ایران و پاکستان در زمینه انرژی می‌شود؟ | ایسنا

چه چیزی مانع همکاری ایران و پاکستان در زمینه انرژی می‌شود؟ | ایسنا
ایسنا

مدیرکل بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه خواستار برطرف کردن موانع موجود در همکاری ایران و پاکستان در زمینه انرژی شد.

به گزارش ایسنا، سید رسول موسوی مدیرکل بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری نوشت: برادران پاکستانی موانع را برای صادرات انرژی به پاکستان برطرف کنند. با وجود این که تاسیسات نگهداری بنزین در ایران پر هستند، قیمت‌ها در پاکستان به دلیل کمبود بنزین به شدت بالا رفته‌اند. چه چیزی مانع همکاری دو کشور همسایه در زمینه انرژی می‌شود؟