Menu

جمالی نژاد: با پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن، سطح رضایتمندی عمومی را در کشور افزایش دهیم | میزان

جمالی نژاد: با پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن، سطح رضایتمندی عمومی را در کشور افزایش دهیم | میزان
میزان

معاون وزیر کشور با بیان اینکه، کشور در شرایط کنونی نیازمند همیاری و تعاون جدی است؛ گفت: باید با تقویت فعالیت‌های عمرانی و پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن، سطح رضایتمندی عمومی را در کشور افزایش دهیم.