Menu

فرمانده کل ارتش: ارتش و سپاه نیروهای مسلح مقاومت هستند | میزان

فرمانده کل ارتش: ارتش و سپاه نیروهای مسلح مقاومت هستند | میزان
میزان

فرمانده کل ارتش با حضور در تیپ ۴۰ متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش گفت: ارتش و سپاه نیروهای مسلح مقاومت هستند لذا لازم است ظرفیت‌های ناشناخته بین خود را بیش از پیش بشناسیم و در جهت هم افزایی حرکت کنیم.