Menu

آخرین وضعیت یک دیپلمات بازداشت شده ایرانی | میزان

آخرین وضعیت یک دیپلمات بازداشت شده ایرانی | میزان
میزان

با گذشت ۲ سال از بازداشت غیرقانونی اسدی در آلمان و استرداد وی به بلژیک، هنوز از آزادی این دیپلمات ایرانی که بنا بر یک ادعای واهی توسط اروپایی‌ها دستگیر شده، خبری نیست.