Menu

تفاهم نامه همکاری حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور امضا شد | ایسنا

تفاهم نامه همکاری حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور امضا شد | ایسنا
ایسنا

تفاهم نامه همکاری اداره کل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی وزارت دادگستری با مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور امضا شد.

به گزارش ایسنا، وزارت دادگستری اعلام کرد:

روز یکشنبه  تفاهم نامه همکاری میان اداره کل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی وزارت دادگستری و مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور منعقد شد.

این تفاهم نامه به امضای بزرگ نیا مدیرکل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی وزارت دادگستری و حلاج زاده رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور رسید.

نظر به ضرورت تقویت کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف از جمله رعایت حقوق شهروندی و با عنایت به ظرفیت برجسته قانون اساسی برای پیشبرد حقوق ملت و با اذعان به اینکه تامین و صیانت از حقوق شهروندان مستلزم تلاش های متنوع از سوی اقشار مختلف جامعه منجمله نهادهای غیردولتی و تلاشگران جامعه مدنی و عمومی دستگاه حاکمیتی است؛ به منظور بسط و توسعه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین به ویژه در زمینه ارائه خدمات حقوق شهروندی به ایرانیان خارج از کشور، این تفاهم نامه تدوین و منعقد شد.

از مفاد این تفاهم نامه می توان به همکاری، مشارکت و مساعدت برای ترویج و ارتقاء بهره مندی ایرانیان خارج از کشور از حقوق شهروندی از طریق بهره مندی طرفین از ظرفیت های علمی، تجربی، پژوهشی، ارتباطات بین المللی و سایر ظرفیت های یکدیگر؛ همکاری و مشارکت طرفین در برگزاری سخنرانی، همایش، سمینار، میزگرد، کارگاه آموزشی، نشست هم اندیشی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت، به ویژه دوره های آموزش حقوق شهروندی؛ تهیه و ارائه پیشنهادات مشترک برای تدوین و تصویب طرح ها و لوایح قانونی یا اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات حقوق شهروندان در جامعه اشاره کرد.