Menu

رییس‌جمهور: اگر آمریکا به برجام ضربه سیاسی بزند تحمل نمی‌کنیم و اقدام قاطع نشان می‌دهیم | میزان

رییس‌جمهور: اگر آمریکا به برجام ضربه سیاسی بزند تحمل نمی‌کنیم و اقدام قاطع نشان می‌دهیم | میزان
میزان

رییس جمهور گفت: تا کنون ضربه آمریکایی‌ها به برجام، اقتصادی بوده است، اما اگر بخواهند به آن ضربه سیاسی وارد کنند، بدانند ایران تحمل نمی‌کند و اقدام قاطع خود را نشان می‌دهد، همانطور که این موضوع را بار‌ها به ۱+۴ گفته‌ایم.