Menu

گفت و شنود/مار مقصره! | مشرق

گفت و شنود/مار مقصره! | مشرق
مشرق نیوز

گفت: برخی از غربگراها حرفهایی می‌زنند و اظهارنظرهایی دارند که دوستان خودشان هم خطاب به آنها توئیت کرده و بی‌سوادی آنها را باعث شرمساری می‌دانند!

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفتم:‌ ولی خودشان خجالت نمی‌کشند که امروز حرفی می‌زنند و فردا برعکس آن موضع می‌گیرند! در حمایت از برجام یا فلان طرح اقتصادی و فلان تصمیم در سیاست خارجی سینه چاک می‌کنند و چند ماه بعد علیه آن حرف می‌زنند! و...

گفت: یکی از همفکران فراری آنها از کم‌سوادی این طیف انتقاد کرده و نوشته است، وقتی اهل مطالعه نیستید و چند کلمه از این طرف و آن طرف یاد گرفته‌اید باعث می‌شود تحلیل‌هایتان مضحک باشد و به سوژه کیهان تبدیل شود!

گفتم: ایول! یارو از امتحان آئین‌نامه رانندگی برگشته بود بهش گفتند؛ فلان‌دوستت را مار نیش زده. پرسید؛ از جلو یا از پشت؟ گفتند؛ از پشت نیش زده. گفت؛ پس مار مقصر است!