Menu

برای آنان که چشم به راه ترامپ بودند | رویداد

برای آنان که چشم به راه ترامپ بودند | رویداد
خبرگزاری رویداد

امیرحسین مصلی*

بغض به حق نسبت به حکام مستبد و فلاکت کشور در گلوی مردمان این دیار طی تاریخ گاهی به ناحق دروازه های ایران را به روی بیگانگان گشوده؛ اما عایدی چه بوده جز جنگ و فلاکت بیشتر برای همان مردمان؟

‏در ادبیات نمادین ‎ایران بسیار از ستم ضحاک بر ایرانیان گفته شده است!

اما کمتر گفته اند که این شهریار قوم بیگانه چطور شاه ایران زمین شد؟!

از یاد نبرید! گروهی از ایرانیان که از ظلم جمشید شاه به تنگ آمده بودند، بجای تدبیر به بیگانگان پناه بردند و ضحاک ماردوش را بر ایران مسلط کردند!

چرا راه دور برویم توی تاریخ آمده ‏در محاصره اصفهان، آنانی که گوشت هم را نخوردند، از قحطی مردند! آذوقه منحصر به حکام بود و فلک نصیب گرسنگان؛ گروهی دروازه های پایتخت را از بغض دربار گشودند به روی قوای دشمن، باز خون ‎مردم ریخته شد اما شاه سلطان حسین خواهر و دخترش را به عقد محمود افغان در آورد تا زنده بماند که ماند!

اما با سیاست درست و همچنین زیست و بینش سیاسی میتوان انتظار نجات یافتن را داشت؛ ولو برای نسل های بعد، حتی اگر به عمر ما قد ندهد! چنان که بعد از دو قرن سکوت پس از حمله اعراب، ایرانیان بار دیگر متحد شدند بدون امید به بیگانه و درفش کاویانی را برافراشتند.

همانطور که امروز ائتلاف سوسیالیسم به رهبری برنی سندرز با لیبرالیسم به رهبری جو بایدن جلوی پیشروی فاشیسم و پوپولیسم به رهبری دونالد ترامپ را نه تنها در آمریکا بلکه در جهان گرفت!

حالا دنیا جایی زیباتر است برای زنان و مردان و همچنین کودکان، برای اقلیت های نژادی، اقلیت های مذهبی، اقلیت های جنسی و بیش از همه محیط زیست؛ و قطعا این زیبایی به ایران هم نشات خواهد یافت.

روزنامه نگار*