Menu

کنایه وزیر خارجه آلمان به ترامپ | شبکه خبر

کنایه وزیر خارجه آلمان به ترامپ | شبکه خبر
شبکه خبر

وزیر خارجه آلمان گفت: در این شرایط، کسی که بنزین روی آتش بریزد، غیر مسئولانه عمل کرده است.

  "هایکو ماس" در مصاحبه با گروه رسانه‌ای فونکه افزود: بازندگان شایسته برای دموکراسی با اهمیت‌تر از پیروز شدگان پر درخشش هستند و در یک رقابت تنگاتنگ ممکن است فرد خود را در سمت بازندگان ببیند و این نشان می‌دهد از بین بردن شکاف‌های سیاسی چقدر اهمیت دارد.وزیر خارجه آلمان گفت: رئیس جمهور آینده هر چه بتواند لحن خود را آرام‌تر کند به همان نسبت به نفع کل آمریکا خواهد بود، زیرا این کشور فراتر از نمایش یک نفره است.