Menu

حشمتی: بناهای غیر مجاز کلاک باید قلع و قمع شوند | ایسنا

حشمتی: بناهای غیر مجاز کلاک باید قلع و قمع شوند | ایسنا
ایسنا

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم اجرای احکام قطعی قلع و قمع بیان کرد: در خصوص موضوع کلاک بخشی از پرونده‌ها حقوقی و بخشی نیز کیفری است و بناهای غیر مجاز احداث شده باید قلع و قمع شوند و تکلیف آنها هر چه سریع‌تر روشن شود.