کنفرانس روانشناسی ذهن و اخلاق میشیگان برگزار می‌شود