عالم اهل سنت خارجی که عمل به فتوای رهبر انقلاب را بر خود واجب می‌داند