صداقت: "طرح ارزیابی قاریان" بر خلاف مسابقات، شانسی نیست