مراسم انعقاد تفاهم نامه طرح بیمه مسئولیت مدنی در مساجد برگزار شد