زمان برگزاری همایش «غدیر در گستره فرهنگ و تمدن اسلامی» تمدید شد