باید به آینده و امکان­های خود بیندیشیم/ نور امیدی در افق تجدد دیده نمی­‌شود