سازمان دارالقرآن، قرآن‌های سوخته مصلای شهر قدس را جایگزین کرد