اظهارات رئیس‌جمهور مغالطه تاریخی است/ مبنای عملکرد پیامبر(ص) اقتدار بود نه ذلت