نشست «بیانیه گام دوم انقلاب و الزامات ارتباطی آن» برگزار می شود