کارگاه نوحه‌سرایی| برای تولید نوحه فاخر باید حس و حال ملودی را کشف کرد