نشست «دولت عشق، بررسی آراء و اندیشه‌های لسان‌الغیب حافظ شیرازی»