بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تقدیر از هوشیاری و بصیرت مردم