اختتامیه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی برگزار می شود