حمایت مردم از انقلاب امری بی‌نظیر در دنیاست/ جمهوری اسلامی، بدیلی ندارد