مراسم اعطای چهارمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی برگزار شد