مهمترین اولویت علوم انسانیِ اسلامی سرمایه گذاری‌های کلان است