ایران ظرفیت بالایی برای ایفای نقش مؤثر در تمدن نوین اسلامی دارد