برگزاری کنفرانس مدیریت حیات وحش، اخلاق زیست محیطی و جامعه شناسی