اصلاح جامعه بر آحاد مردم واجب است/ تنها راه نجات از فتنه ها