کتاب «دره های موازی؛ افراط و تفریط» روانه بازار کتاب شد