سبک زندگی اربعینی| جلوه‌ای از عفو و گذشت در جامعه اربعینی