آیت‌الله کعبی:حوزه‌های علمیه از پژوهش علمی دقیق اربعین غافل نشوند