سروده‌ای تقدیم به امام عسکری(ع): «عالم تمام، ذکر حسن جان گرفته است»