معرفی پایان‌نامه‌های راه یافته به مرحله‌ی دوم نهمین دوره‌ی جایزه‌ دکتر فتح‌الله مجتبایی