خدمت‌رسانی فرهنگی به کودکان در موکب بچه‌های اربعین