آغاز سری جدید مسابقه تلویزیونی "اسراء" با حضور داوران جوان