پیام تسلیت وزیر ارشاد درپی درگذشت سیدقاسم موسوی قهار