سومین رویداد سالانه شبکه اجتماعی معرفت شناسی برگزار می‌شود