برنامه‌ های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در هفته پژوهش اعلام شد