علامه محمدرضا حکیمی برای تماشای فیلم به موزه سینما آمد