دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) کادرهای آینده جهان تشیع را می‌سازد