بیانیه پایانی اجلاس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع)