رویداد ملی «فهما» به فعالیت‌های فرهنگی هنری مساجد جهش می‌بخشد