کارگاه نوحه‌سرایی|نوحه‌ای موفق است که شعر و موسیقی آن ساده باشد