دانشمند واقعی علم را برای سودش نمی‌خواهد/ علم و اخلاق به هم پیوسته‌اند